Projecten

Groene uitvoerders

Binnenkort vind je hier de eerste updates over de concrete projecten waar we aan werken.

Voor welke projecten zijn wij de ideale aannemer?

Van fijnschalige projecten zoals een groen schoolplein of erfontwikkeling, tot het compleet inrichten van omvangrijke landgoederen en zonneparken. Van groenprojecten in het stedelijk gebied tot het beheer van bos en natuurgebieden. We zetten onze kennis over water, bodem, groen, biodiversiteit en leefbaarheid in om elk project optimaal vorm te geven. Wij zorgen voor de uitvoering binnen het budget en binnen de gestelde planning. Door onze ruime ervaring beoordelen wij risico’s en kansen en borgen deze vooraf zodat verrassingen worden voorkomen.

Voor welke partijen werken we?

We werken met name voor landgoedeigenaren, scholen, zonnepark-ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties, gemeentes en waterschappen. Onze opdrachtgevers kiezen voor Buitenmeesters op basis van de kwaliteit die we leveren en de mate waarin we hen ontzorgen.

Wat is onze werkwijze?

We haken bij ieder project het liefst in een vroeg stadium aan, zodat er tijd is om – op basis van het ontwerp – een zorgvuldig uitvoeringsplan op te stellen. We omarmen het ontwerp en maken dit concreet. In het uitvoeringsplan kijken we naar de details: hoe kunnen we de beste invulling geven aan het ontwerp? Op zo’n manier dat de natuur optimaal tot haar recht komt en in de toekomst alleen maar sterker wordt. Hieruit volgt een offerte, waarna we een planning kunnen maken.

Wanneer zijn we tevreden?

Voor de meeste groene projecten geldt: op het moment dat je het project afrondt, is het resultaat nog minimaal. De boompjes zijn nog klein, de kruiden moeten nog groeien. Daarom blijven we het liefst nog jaren betrokken. Zo houden we in de gaten hoe de natuur zich ontwikkelt en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Ook peilen we na verloop van tijd graag hoe het ervoor staat met de biodiversiteit aan soorten. Voor de civiele projecten bieden wij u eveneens graag het meerjarig onderhoud en beheer aan. Ook daar geldt dat de meerwaarde van natuurinclusief in een meerjarige beschouwing nog positiever onderbouwd wordt.