Cookies
Essential
Analysis
To improve this website we use (anonymous) cookies. See our Privacy Statement for more information
Privacy Instellingen

Projecten

Groene uitvoerders

Binnenkort vind je hier de eerste updates over de concrete projecten waar we aan werken.

Voor welke projecten zijn wij de ideale aannemer?

We richten ons vooral op projecten die door grote aannemers veelal als te klein worden beschouwd en voor de meeste hoveniers juist te groot of te complex zijn. Van fijnschalige projecten zoals een groen schoolplein of erfontwikkeling, tot het compleet inrichten van omvangrijke landgoederen en zonneparken. Ook kleinschalig bos- en natuurbeheer behoort tot de mogelijkheden. We zetten onze kennis van water, bodem, groen, biodiversiteit en leefbaarheid in om elk project optimaal vorm te geven. Wij zorgen voor de uitvoering binnen het budget en binnen de gestelde planning. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de risico’s en kansen van projecten beoordelen en deze voorafgaand borgen, zodat u niet voor plotselinge verrassingen komt te staan.

Voor welke partijen werken we?

We werken met name voor landgoedeigenaren, scholen, zonnepark-ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties, gemeentes en waterschappen. Onze opdrachtgevers kiezen voor Buitenmeesters op basis van de kwaliteit die we leveren en de mate waarin we hen ontzorgen.

Wat is onze werkwijze?

We haken bij ieder project het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium aan, zodat er tijd is om – op basis van het ontwerp – een zorgvuldig uitvoeringsplan op te stellen. We omarmen het ontwerp van de landschapsarchitect of civiel ontwerper en maken dit concreet. In het uitvoeringsplan kijken we naar de details: hoe kunnen we de beste invulling geven aan het ontwerp? Op zo’n manier dat de natuur optimaal tot haar recht komt, koppelkansen benoemd worden en potentiële besparingen en eventuele alternatieven met u besproken worden. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een keurige offerte  en een overzichtelijke planning. Indien het project daarom vraagt verzorgen wij ook het opstellen van alle benodigde deelplannen en vergunning trajecten. Wij zijn graag uw volwaardige partner. Van tekentafel tot langjarig beheer.

Wanneer zijn we tevreden?

Voor de meeste groene projecten geldt: op het moment dat je het project afrondt, is het resultaat nog minimaal. De boompjes zijn nog klein, de kruiden moeten nog groeien. Daarom blijven we het liefst nog jaren betrokken. Zo houden we in de gaten hoe de natuur zich ontwikkelt en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Ook peilen we na verloop van tijd graag hoe het ervoor staat met de biodiversiteit aan soorten. Voor de civiele projecten bieden wij u eveneens graag het meerjarig onderhoud en beheer aan. Ook daar geldt dat de meerwaarde van natuurinclusief in een meerjarige beschouwing nog positiever onderbouwd wordt.