Cookies
Essential
Analysis
To improve this website we use (anonymous) cookies. See our Privacy Statement for more information
Privacy Instellingen

Buitenmeesters

Groene uitvoerders

In heel Nederland werkt Buitenmeesters aan het uitvoeren van groene en grijze projecten. Van het aanleggen van zonnevelden tot groene schoolpleinen en van erfontwikkeling tot landschapsopgave. Onze ambitie ligt bij projecten die gericht zijn op de toekomst. Daarbij realiseren we de kwaliteit zoals die in het voortraject is ontworpen of geschetst.

Voor welke partijen werken we?

We werken met name voor landgoedeigenaren, scholen, zonnepark-ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties,  gemeenten en waterschappen. Onze opdrachtgevers kiezen voor Buitenmeesters op basis van de kwaliteit die we leveren en de mate waarin we hen ontzorgen.

Voor welke projecten zijn wij de ideale aannemer?

We richten ons vooral op projecten die door grote aannemers veelal als te klein worden beschouwd en voor de meeste hoveniers juist te groot of te complex zijn. Van fijnschalige projecten zoals een groen schoolplein of erfontwikkeling, tot het compleet inrichten van omvangrijke landgoederen en zonneparken. Ook kleinschalig bos- en natuurbeheer behoort tot de mogelijkheden. We zetten onze kennis over water, bodem, groen, biodiversiteit en leefbaarheid in om elk project optimaal vorm te geven. Wij zorgen voor de uitvoering binnen het budget en binnen de gestelde planning. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de risico’s en kansen van projecten beoordelen en deze voorafgaand borgen zodat u niet voor plotselinge verrassingen komt te staan.

Wie wij zijn

De dagelijkse leiding van Buitenmeesters is in handen van Guus Kolkman. Ondernemer met een flinke dosis kennis en ervaring op zak…

Wat wij doen

Werken een een leefomgeving waarin de natuur optimaal tot haar recht komt. Dat is wat Buitenmeesters doet.

Projecten

We richten ons vooral op projecten die door grote aanemers als ’te’ klein worden beschouwd en die voor de meeste hoveniers juist te groot of te complex zijn.

Wat is onze werkwijze?

We haken bij ieder project het liefst in een vroeg stadium aan, zodat er tijd is om – op basis van het ontwerp – een zorgvuldig uitvoeringsplan op te stellen. We omarmen het ontwerp van de landschapsarchitect en maken dit concreet. In het uitvoeringsplan kijken we naar de details: hoe kunnen we de beste invulling geven aan het ontwerp? Op zo’n manier dat de natuur optimaal tot haar recht komt en in de toekomst alleen maar sterker wordt? Hieruit volgt een offerte, waarna we een planning kunnen maken.

Wanneer zijn we tevreden?

Voor de meeste groene projecten geldt: op het moment dat je het project afrondt, is het resultaat nog minimaal. De boompjes zijn nog klein, de kruiden moeten nog groeien. Daarom blijven we het liefst nog jaren betrokken voor het beheer van het gebied. Zo houden we in de gaten hoe de natuur zich ontwikkelt en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Ook peilen we na verloop van tijd graag hoe het ervoor staat met de diveriteit aan soorten.