Buitenmeesters

Groene uitvoerders

In heel Nederland werkt Buitenmeesters aan het uitvoeren van natuurinclusieve projecten. Van het aanleggen van zonnevelden tot groene schoolpleinen en van erfontwikkeling tot landschapsopgave. Onze ambitie ligt bij projecten die gericht zijn op de toekomst. Wij werken aan een leefomgeving waarin de natuur optimaal tot haar recht komt. We geven de natuur een stem in elk onderdeel van een project. Het verhogen van de biodiversiteit is daarin cruciaal, net als klimaat- en energiebewust creëren van een fijne omgeving om in te wonen, werken en recreëren en het zuinig en bewust omgaan met bouwstoffen.

Voor welke partijen werken we?

We werken met name voor landgoedeigenaren, scholen, zonnepark-ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties,  gemeenten en waterschappen. Onze opdrachtgevers kiezen voor Buitenmeesters op basis van de kwaliteit die we leveren en de mate waarin we hen ontzorgen.

Voor welke projecten zijn wij de ideale aannemer?

Van fijnschalige projecten zoals een groen schoolplein of erfontwikkeling, tot het compleet inrichten van omvangrijke landgoederen en zonneparken. Van groenprojecten in het stedelijk gebied tot het beheer van bos en natuurgebieden. We zetten onze kennis over water, bodem, groen, biodiversiteit en leefbaarheid in om elk project optimaal vorm te geven. Wij zorgen voor de uitvoering binnen het budget en binnen de gestelde planning. Door onze ruime ervaring beoordelen wij risico’s en kansen en borgen deze vooraf zodat verrassingen worden voorkomen.

Werk in Uitvoering

Buitenmeesters werkt op dit moment weer aan mooie projecten. Volg hier de voortgang van elk project.

Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen

Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen

Nu in uitvoering: Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelenNatuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelenVan Wijnen EibergenVleermuizen, huismussen en gierzwaluwenEnschede2023-2024Faunabescherming Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen...

Lees meer
Aanplant struweelhagen op Landgoed Twickel

Aanplant struweelhagen op Landgoed Twickel

Nu in uitvoering: Aanplant van struweelhagen op Landgoed TwickelAanplanten struweelhagen 'Landgoed Twickel'Stichting TwickelLandschappelijke kwaliteit verbeterenDiverse percelen Landgoed TwickelMaart 2024Landgoed Twickel Aanplant ruim 3,8 kilometer struweelhaag op...

Lees meer

Wat is onze werkwijze?

We voeren groene en grijze projecten uit op basis van visie en kennis. Daarbij garanderen we kwaliteit, schakelen we, indien nodig, de juiste lokale partijen in en nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat. We haken bij ieder project het liefst in een vroeg stadium aan, zodat er tijd is om – op basis van het ontwerp – een zorgvuldig uitvoeringsplan op te stellen. We omarmen het ontwerp en maken dit concreet. In het uitvoeringsplan kijken we naar de details: hoe kunnen we de beste invulling geven aan het ontwerp? Op zo’n manier dat de natuur optimaal tot haar recht komt en in de toekomst alleen maar sterker wordt. Hieruit volgt een offerte, waarna we een planning kunnen maken.

Wanneer zijn we tevreden?

Voor de meeste natuurinclusieve projecten geldt: op het moment dat je het project aanlegt is de basis gelegd, maar het resultaat is nog niet optimaal. De boompjes zijn nog klein, de kruidenvegetatie moet zich nog ontwikkelen. Daarom blijven we het liefst nog jaren betrokken voor het beheer van het gebied. Zo houden we in de gaten hoe de natuur zich ontwikkelt en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Ook peilen we na verloop van tijd graag hoe het ervoor staat met de diversiteit aan soorten. Wanneer wij met trots zien dat een gebied zich op de juiste wijze ontwikkelt zijn wij tevreden.

Wie wij zijn

De dagelijkse leiding van Buitenmeesters is in handen van Guus Kolkman en Jelle ter Braak. Ondernemers met een flinke dosis kennis en ervaring op zak…

Wat wij doen

Werken aan een leefomgeving waarin de natuur optimaal tot haar recht komt. Dat is wat Buitenmeesters doet.

Projecten

We zetten onze kennis over water, bodem, groen, biodiversiteit en leefbaarheid in om elk project optimaal vorm te geven.

Nieuws van de Buitenmeesters

Startersprijs Midden Twente – Buitenmeesters

Startersprijs Midden Twente – Buitenmeesters

Startersprijs Midden Twente   ​Startersprijs Midden Twente Jaarlijks reiken de gemeente Borne, Hengelo en Hof van Twente de Startersprijs Midden Twente uit aan de beste startende ondernemer. Hierbij wordt er gekeken naar hoe de ondernemers van start zijn gegaan,...

Lees meer
Certificering Wet Natuurbescherming & Kleurkeur

Certificering Wet Natuurbescherming & Kleurkeur

Certificering Wet Natuurbescherming & Kleurkeur ​Certificeringen In 2023 heeft Buitenmeesters verschillende certificaten behaald, zodat we op een verantwoordelijke manier te werk kunnen gaan. Wet natuurbescherming Buitenmeesters Jelle en Guus hebben het niveau...

Lees meer
Werkveldoriëntatie studenten Van Hall Larenstein

Werkveldoriëntatie studenten Van Hall Larenstein

Werkveldoriëntatie studenten hogeschool Van Hall Larenstein ​Werkveldoriëntatie studenten Van Hall Larenstein Tijdens de carrièredag op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp mochten Jelle en Guus een gastcollege gegeven voor studenten van de opleiding Tuin- en...

Lees meer