Klimaatbestendig maken landgoed morena

PROJECT

Omvormen van naaldbos naar gemengd bos met grote verscheidenheid aan soorten en versterken van de kwaliteit van enkele vennen

Opdrachtgever

Landgoedeigenaar Morena

Doelsoort

Van libellen, vogels en kleine amfibieën tot groot wild als everzwijnen en herten.

Locatie

Epe

Looptijd

Meerdere fases, 3 fases afgerond

Landgoed Morena

Herstel van vennen en naaldbos omvormen tot gemengd bos

De kwaliteit van de natuur in het bos verbeteren, daar gaat het om voor de eigenaar van landgoed Morena in Epe!
De fijnsparren in het gebied waren aangetast door de letterzetter en de vennen waren niet in goede staat. Experts op het gebied van ecohydrologie en landschapsontwerp hebben onderzoek gedaan naar het landgoed en een plan opgesteld. Buitenmeesters heeft dit ontwerp vervolgens omarmd en gevormd tot een concreet uitvoeringsplan bestaande uit technische tekeningen, een beplantingsplan en een werkbeschrijving. Door deze stappen werd het plan duidelijk voor eigenaar, adviseur en het uitvoeringsteam van Buitenmeesters.

Nieuwe entree

Door het kappen van de aangetaste fijnsparren ontstond er ruimte voor een nieuwe entree met een waterdoorlatende halfverharding. Deze entree is aangekleed met diverse soorten nieuwe bomen en bosplantsoen. Daarnaast is er voor rijk bloeiende soorten beplanting gekozen die gezamenlijk een lange bloeiperiode kennen. Hierdoor zijn insecten voor een lange tijd van nectar voorzien en geven een fraai beeld aan de entree.

Van naaldbos naar Klimaatadaptief bos met veel biodiversiteit

Een belangrijk onderdeel voor het verbeteren van de natuurwaarden op het landgoed is het omvormen van naaldbos naar gemengd bos. De meeste naaldbomen hebben jaarrond groene naalden waardoor ze een constante opname hebben van vocht. Naaldbomen verdampen veel meer water dan bladverliezende loofbomen. Het vervangen van naaldbomen voor loofbomen verbeterd de vochthuishouding in de bodem. Hierdoor zal het landgoed beter bestendig zijn tegen droogte.
In het bos op landgoed Morena zijn daarom een aantal naaldbomen gekapt waardoor er open plekken in het bos zijn gecreëerd. Jonge bomen krijgen hier de kans om weer te groeien. Van nature groeien hier voornamelijk grove dennen en berken. Deze dennen en berken groeien hard en domineren over andere soorten planten. Om de soortenrijkdom te stimuleren en de biodiversiteit te vergroten zijn er veel ecologisch interessante soorten toegevoegd aan het landgoed.

Zo staan er nu ook inheemse wintereiken, lijsterbessen, veldesdoorns, verschillende soorten lindes, krenten, essen, gewone vogelkers, hulst, kardinaalsmuts, hondsroos, bosrozen, Gelderse roos, kornoelje, meidoorn en kamperfoelie. Maar ook tamme kastanjes, walnoten en zoete kersen die als voedselvoorzieningen voor mens en dier fungeren.

Eigenaar te gast op het landgoed

De landgoedeigenaar vindt dat hij te gast is op deze prachtige plek in de natuur. Hij respecteert de plek en geniet van de natuur! Het wild heeft daarom vrij toegang tot het volledige landgoed. Dit betekent wel dat de nieuw aangeplante bomen beschermd moeten worden tegen vernieling door bijvoorbeeld herten die hun gewei langs jonge bomen halen als ze jeuk hebben. De nieuwe bomen zijn daarom voorzien van tijdelijke boombescherming in de vorm van palen met gaas. Zodra de bomen sterk genoeg zijn zal het gaas worden verwijderd. Tijdens de werkzaamheden bleek de maatregel niet overbodig; een groot hert hield voortdurend toezicht op onze werkzaamheden!

Herstel van de vennen

In het bos zijn enkele prachtige vennen aanwezig, dit zijn kleine waterpartijen op de droge zandgrond. Er blijft water in de vennen staan omdat ze een ondoorlatende bodemlaag hebben en dus niet in contact staan met het grondwater. De vennen worden enkel gevoed door regenwater en zijn daarom een bijzonder landschapselement.

De aanwezige vennen op landgoed Morena werden steeds verder teruggedrongen. De vennen werden als het ware leeggezogen door veel bomen in en rondom het gebied.
Om de vennen weer kans te geven wat groter te worden en in goede conditie te komen, zijn er enkele bomen gekapt. Hierdoor krijgt het zonlicht weer de kans het water te bereiken en komt er minder blad in de vennen terecht. Daarnaast is een afvoer dichtgezet en zijn enkele gaten van omgevallen bomen gevuld met leem zodat de vennen niet leeglopen. Op deze manier wordt het water beter in de vennen vastgehouden.

Rondom de vennen groeien unieke veenvegetaties maar ook pitrus en pijpestrootje. Om deze vennen meer divers te maken zijn enkele plukken wilde gagel aangeplant aan de randen van de vennen.

De drinkplaats voor de vogels, kleine zoogdieren en het grote wild dat hier leeft is hiermee beschermd. Daarnaast zijn de omstandigheden voor amfibieën zoals de rugstreeppad, diverse waterkevers, vlinders en libellen versterkt.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55