Fauna beschermende maatregelen

PROJECT

Fauna beschermende maatregelen

Opdrachtgever

Diverse woningbouwverenigingen en bouwaannemers

Doelsoort

Vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Locatie

Diverse locaties in Nederland

Looptijd

Afhankelijk van de uit te voeren bouwwerkzaamheden

Fauna

Fauna beschermende maatregelen

Voor deze werkzaamheden is kennis van ecologie en praktisch inzicht met betrekking tot vliegroutes, vlieghoogtes, bomen van belang. Buitenmeesters beschikt over deze kennis en ervaring en werkt nauw samen met de betrokken ecoloog om het optimale resultaat te behalen. 

Doel

Bij het verduurzamen van woningen is het belangrijk om rekening te houden met de natuurlijke leefomgeving van dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze diersoorten maken regelmatig gebruik van onze gebouwen als nest- en verblijfplaatsen. Tijdens het verduurzamen van woningen kunnen deze verblijfplaatsen in gevaar komen. Buitenmeesters voert maatregelen uit om het verduurzamen van de woningen mogelijk te maken en daarbij de diersoorten te besparen en in sommige gevallen zelfs te versterken!

Isolatie en beschermde diersoorten

Opdrachtgevers voor verduurzamingsmaatregelen hebben te maken met de Wet Natuurbescherming. Bij dak- en spouwmuurisolatie kan er voorkomen worden dat beschermde diersoorten opgesloten worden. Het is van belang dat er alternatieven worden geboden voor de verblijfplaatsen die met de werkzaamheden in gevaar komen.

Voorkomen is beter dan genezen

In het geval van dakisolatie is het belangrijk om actie te ondernemen voordat het broedseizoen begint. Zo brengt Buitenmeesters o.a. weringsborstels aan in dakgoten, zodat bijvoorbeeld huismussen geen toegang meer hebben tot ruimte onder de dakpannen. Ook dichten we kieren met schuimrubber zodat vleermuizen tijdelijk niet in de spouwmuur kunnen gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat dieren die op dat moment wel aanwezig zijn de spouwmuur kunnen verlaten, worden er flapjes geplaatst. Met deze flapjes voorkomen we ook dat de dieren weer opnieuw in de spouwmuur gaan zitten.

Alternatieve nestplaatsen

Om een alternatieve nestplaats te bieden, hangen we tijdelijke nestkasten op bij naastgelegen woningen. Deze faunakasten bieden huismussen en gierzwaluwen een onderkomen tijdens sloop of verbouwing van andere woningen. Dit noemen we mitigatie. Deze kasten worden vaak een jaar en minimaal 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden opgehangen. Zo kunnen de vogels wennen aan de nieuwe verblijfplaatsen. Na de sloop en/of nieuwbouw kunnen de kasten eventueel blijven hangen om de populatie vogels te versterken.

Paal en boomkasten

Op locaties waar een opdrachtgever geen eigendommen heeft om faunakasten op te hangen, plaatsen we zogeheten paalkasten voor bijvoorbeeld vleermuizen en huismussen. Deze paalkasten zijn bewezen effectief en geven de opdrachtgever ruimte om tijdelijke mitigatie toe te passen. Behalve nestkasten aan gebouwen en paalkasten hangen we ook kasten op aan bomen voor bijvoorbeeld spreeuwen.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55