Realiseren takkenrillen en marterhopen

PROJECT

Realiseren takkenrillen en marterhopen

Opdrachtgever

Diverse gemeentes en ontwikkelaars

Doel

Compenseren leefgebied egels, marterachtigen en overige kleine zoogdieren

Locatie

Diverse locaties

Looptijd

Jaarrond

Fauna bescherming

Realiseren takkenrillen en marterhopen

Leefgebieden van veel soorten wilde dieren staan vaak onder druk en dreigen te verdwijnen door bijvoorbeeld nieuwbouwplannen of renovatieprojecten.

Ter compensatie realiseren wij natuurinclusieve voorzieningen die tijdelijk of voor langere tijd dienst doen als alternatief leefgebied of nest- en broedplaats. Hiermee blijven ontwikkelingen zoals nieuwbouw of renovatie ook volgens de omgevingswet mogelijk zonder schadelijke gevolgen voor de lokale fauna.

 

Takkenrillen

Takkenrillen bijvoorbeeld. Als bomen en struiken in een wijk verwijderd worden verdwijnt hiermee een belangrijk leefgebied van vele soorten vogels maar ook kleine zoogdieren zoals egels. Om dit verlies te compenseren planten wij niet alleen nieuwe bomen en struiken maar maken wij ook takkenrillen. Nieuwe bomen en struiken hebben tijd nodig om te groeien en zijn hiermee niet meteen een volwaardig alternatief, vandaar dat er ook takkenrillen gerealiseerd worden. Deze takkenrillen maken wij met vrijgekomen snoeihout, zo wordt dit materiaal ook weer nuttige hergebruikt! Na de benodigde gewenningsperiode kan het groen in de wijk definitief verwijderd worden.

Marterhoop

Een ander voorbeeld is een marterhoop. Als nesten van marterachtigen dreigen te verdwijnen realiseren wij marterhopen. We bedekken de bodem met een isolerende laag hooi, plaatsen een marterkast en bedekken dit met snoeihout. Rondom de kast wat groter stammen waardoor marters toegang hebben tot de kast en daarbovenop fijn snoeihout. Om de marterhoop goed af te sluiten wordt de hoop afgedekt met een laag hooi. Voor het behoud van de marterhoop worden palen met grof gaas aangebracht, zodat het hooi bijvoorbeeld niet wegwaait.

Naast takkenrillen en marterhopen zijn er natuurlijk nog veel meer faunabeschermende en mitigerende maatregelen om onze natuur zo goed mogelijk te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nestkasten aan gebouwen of op palen. Ook dit kunnen wij realiseren, lees hierover meer: Fauna beschermende maatregelen. 

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55