Wie is Buitenmeesters?

Wij zijn Buitenmeesters, groene uitvoerders met de focus op inrichten en beheren van natuurinclusieve projecten in de leefomgeving. Onze kracht zit in de kernwaarden samenwerking, kennis delen en verantwoord en proactief handelen. Hiermee maken we meer met minder en dragen we bij aan een toekomstbestendige wereld. 

Natuurwaarde geven aan de buitenruimte van morgen. Geen concessies doen als het gaat om groen elementen en klimaatadaptieve maatregelen. Werkelijk van betekenis zijn voor uw project. 

BUITENMEESTERS

Guus Kolkman

Guus Kolkman deed op jonge leeftijd al veelzijdige ervaring op met groene projecten als ondernemer, als adviseur en uitvoerende kracht tijdens en na zijn opleidingen Outdoor Manager op De Groene Welle in Zwolle en Tuin- en Landschapsinrichting op Van Hall Larenstein in Velp.

GUUS

“Na een aantal jaren in de adviseursrol, merkte ik dat ik niet op de goede route zat. Ik miste het uitvoeren van projecten. Op dat moment begeleidde ik een project waarbij de aannemer niet de kwaliteit leverde die wij voor ogen hadden en mijn handen jeukten om het zelf te doen. Toen wist ik dat het tijd was voor verandering.”

Deze drang naar verandering bleek de kiem voor Buitenmeesters: “We richten ons op projecten waarbij specifieke kennis en praktische ervaring het beste tot zijn recht komen in de realisatie. Ons uitgangspunt is om opdrachtgevers gedurende het hele traject, van plan tot aanleg en het beheer, te kunnen bedienen. Om daarmee te garanderen dat de kwaliteit die in het voortraject bedacht is, aan het einde van de rit daadwerkelijk is terug te zien. Om projecten op een natuurinclusieve manier uit te voeren, is specifieke kennis en ervaring nodig. Daarmee onderscheiden we ons.”

BUITENMEESTERS

Jelle ter Braak

Jelle ter Braak is geboren met groene vingers. In zijn jonge jaren stak hij zijn vrije tijd al graag de handen uit de mouwen om de omgeving mooier en groener te maken.

JELLE

Door zijn studies Outdoormanager aan het AOC en Tuin en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, ontdekte hij zijn voorliefde voor het bedenken en uitvoeringsgereed maken van projecten in de buitenruimte met een voorliefde voor beplantings- en landschapsstructuren. Bij een civiele aannemer kreeg hij de kans te werken aan opdrachten waarbij hij grijs en groen in juiste samenhang combineerde.

“Buitenmeesters is voor mij een logische vervolgstap”, aldus Jelle. “Ik wil graag werken aan de kwalitatieve verbetering van onze leefomgeving door oplossingen te bieden voor waterberging, verminderen van hittestress, en vergroening van het stedelijk gebied. Het mooie is dat we daarmee meteen de biodiversiteit en de ecologische waarde verhogen.” 

“In de rol van Buitenmeester kan ik mooie en waardevolle natuurinclusieve plannen in de praktijk uitvoeren. Ik krijg energie van het feit een bijdrage te kunnen leveren aan een klimaat robuust en natuurinclusieve buitenruimte van Nederland met al haar schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid.   Het resultaat daarvan, daar doe ik het voor….” 

Meer weten?

Neem contact op met Guus g.kolkman@buitenmeesters.nl of Jelle j.terbraak@buitenmeesters.nl of neem contact op via het formulier.

Guus Kolkman is telefonisch te bereiken via mobiel 06 19306755. Jelle ter Braak is telefonisch te bereiken via mobiel 06 20853881.