Wie wij zijn

Wie is Buitenmeesters?

Wij zijn Buitenmeesters, groene uitvoerders met de focus op inrichten en beheren van natuurinclusieve projecten in de leefomgeving. Onze kracht zit in de kernwaarden samenwerking, kennis delen en verantwoord en proactief handelen. Hiermee maken we meer met minder en dragen we bij aan een toekomstbestendige wereld. 

Natuurwaarde geven aan de buitenruimte van morgen. Geen concessies doen als het gaat om groen elementen en klimaatadaptieve maatregelen. Werkelijk van betekenis zijn voor uw project. De dagelijkse leiding van Buitenmeesters is in handen van Guus Kolkman en Jelle ter Braak. Ondernemers met een flinke dosis kennis en ervaring op zak.

De naam Buitenmeesters

De naam Buitenmeesters is een afgeleide van ‘Rentmeester’.

Het beroep rentmeester bestaat al sinds de 13e eeuw. Deze titel, vroeger ook wel ‘kasteelvoogd’ genoemd, werd gegeven aan de persoon die verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen op een landgoed. Hij beheerde de kastelen, pachtzaken en alle landerijen die bij het landgoed hoorden. Een rentmeester had vaak een levenslange relatie met de eigenaar en kende alle details van het landgoed. Een duurzame samenwerking waarbij alles werd geregeld.

Wij zijn van mening dat wij dit ook voor onze opdrachtgevers te bieden hebben; de rol van de rentmeester past perfect bij het aanleggen en beheren van diverse projecten in de buitenruimte. En zo is de naam ‘Buitenmeesters’ ontstaan. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door de verantwoordelijkheid te nemen en onze kennis en ervaring op de juiste manier toe te passen.

BUITENMEESTERS

Guus Kolkman

Guus Kolkman deed op jonge leeftijd al veelzijdige ervaring op met groene projecten als ondernemer, als adviseur en uitvoerende kracht tijdens en na zijn opleidingen Outdoor Manager op De Groene Welle in Zwolle en Tuin- en Landschapsinrichting op Van Hall Larenstein in Velp.

GUUS

“Na een aantal jaren in de adviseursrol, merkte ik dat ik niet op de goede route zat. Ik miste het uitvoeren van projecten. Op dat moment begeleidde ik een project waarbij de aannemer niet de kwaliteit leverde die wij voor ogen hadden en mijn handen jeukten om het zelf te doen. Toen wist ik dat het tijd was voor verandering.”

Deze drang naar verandering bleek de kiem voor Buitenmeesters: “We richten ons op projecten waarbij specifieke kennis en praktische ervaring het beste tot zijn recht komen in de realisatie. Ons uitgangspunt is om opdrachtgevers gedurende het hele traject, van plan tot aanleg en het beheer, te kunnen bedienen. Om daarmee te garanderen dat de kwaliteit die in het voortraject bedacht is, aan het einde van de rit daadwerkelijk is terug te zien. Om projecten op een natuurinclusieve manier uit te voeren, is specifieke kennis en ervaring nodig. Daarmee onderscheiden we ons.”

BUITENMEESTERS

Jelle ter Braak

Jelle ter Braak is geboren met groene vingers. In zijn jonge jaren stak hij zijn vrije tijd al graag de handen uit de mouwen om de omgeving mooier en groener te maken.

Door zijn studies Outdoormanager aan het AOC en Tuin en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, ontdekte hij zijn voorliefde voor het bedenken en uitvoeringsgereed maken van projecten in de buitenruimte met een voorliefde voor beplantings- en landschapsstructuren. Bij een civiele aannemer kreeg hij de kans te werken aan opdrachten waarbij hij grijs en groen in juiste samenhang combineerde.

JELLE

“Buitenmeesters is voor mij een logische vervolgstap”, aldus Jelle. “Ik wil graag werken aan de kwalitatieve verbetering van onze leefomgeving door oplossingen te bieden voor waterberging, verminderen van hittestress, en vergroening van het stedelijk gebied. Het mooie is dat we daarmee meteen de biodiversiteit en de ecologische waarde verhogen.” 

“In de rol van Buitenmeester kan ik mooie en waardevolle natuurinclusieve plannen in de praktijk uitvoeren. Ik krijg energie van het feit een bijdrage te kunnen leveren aan een klimaat robuust en natuurinclusieve buitenruimte van Nederland met al haar schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid.   Het resultaat daarvan, daar doe ik het voor….” 

BUITENMEESTERS

Marije Stoffers

Marije Stoffers heeft de rol als werkvoorbereider-uitvoerder bij Buitenmeesters. Na het succesvol afronden van een veelzijdig traineeship en het opdoen van ervaring in de aannemerij, heeft ze haar weg naar Buitenmeesters gevonden. Haar verantwoordelijkheid ligt bij het organiseren van diverse projecten, van inventarisaties in het veld, het opstellen van offertes en begrotingen tot het begeleiden van de uitvoering. Ze steekt graag haar handen uit de mouwen om zowel in de werkvoorbereiding als de uitvoering aan de slag te gaan en haar steentje bij te dragen aan een natuurinclusieve leefomgeving!

MARIJE

“Wat ik bewonder aan Buitenmeesters is de enorme passie en ambitie voor het vak waarmee ze te werk gaan. Ik deel deze passie voor de natuur en de omgeving waarin we leven. Daarnaast voel ik mij helemaal thuis in de rol van werkvoorbereider-uitvoerder. Hoe leuk is het dat ik bij Buitenmeesters zowel op kantoor als in de buitenruimte mijn steentje bij kan dragen en daarmee een positieve impact heb op de omgeving door deze evenwichtiger en groener te maken”.

BUITENMEESTERS

Marty Buis

Marty volgt een traineeship als werkvoorbereider bij Buitenmeesters. Na zijn opleiding GWW (grond-, weg en waterbouw) is hij vele jaren werkzaam geweest bij een grondverzet en wegenbouw aannemer waar hij veel ervaring op heeft kunnen doen. Vervolgens heeft hij de keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer verder te gaan in de particuliere markt. Hier richtte hij zich op grondwerkzaamheden en bestrating. Ondanks zijn sterke passie voor de natuur, merkte hij dat hij niet voldoende in aanraking kwam met groen in zijn werk. Zo heeft hij besloten om de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting te gaan volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens zijn oriëntatie binnen dit werkveld kruiste Buitenmeesters zijn pad.

MARTY

“Ik deel de visie met Buitenmeesters omdat ik van huis uit praktisch ben ingesteld. Ik vind het belangrijk dat projecten realistisch, haalbaar en duurzaam zijn. Niet alleen het plan en de aanleg, maar ook het beheer zorgt ervoor dat de kwaliteit van de buitenruimte blijft. In mijn rol als Buitenmeester hoop ik een waardevolle toevoeging te kunnen zijn voor de natuurinclusieve buitenruimte van Nederland.”

BUITENMEESTERS

Bas Nijboer

Bas Nijboer is begonnen bij Buitenmeesters als allround hovenier en heeft na verloop van tijd steeds meer verantwoordelijkheden op zich genomen en is hiermee doorgegroeid tot voorman. Vandaag de dag vervult hij de rol van zowel voorman in het veld als assistent uitvoerder op de grotere werken. Hierbij focust hij zich voornamelijk op projecten op het gebied van faunabescherming. Met zijn kennis, vaardigheden en inzet toont Bas zich een ware Buitenmeester.

 

BAS

“Wat het werken bij Buitenmeesters zo leuk maakt is de diversiteit aan opdrachten. De mogelijkheid om zowel buiten als op kantoor aan projecten te werken biedt mij de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen wanneer dit nodig is. Uit de projecten die ik uitvoer, verzamel ik kennis en ervaring die ik in de toekomst kan gebruiken. Ik vind het leveren van kwaliteit en een goede werksfeer erg belangrijk. “

BUITENMEESTERS

Rosalie Waanders

Rosalie begon haar avontuur bij Buitenmeesters als afstudeerder, waar ze onderzoek deed naar de marketing- en communicatiestrategieën van het bedrijf. Na het afronden van deze opleiding is ze naast haar vervolgstudie Communicatiewetenschap parttime gaan werken bij Buitenmeesters. Ze houdt zich bezig met het vormgeven van de contentstrategie, beheren van de sociale media en het optimaliseren van de website.

ROSALIE

“Wat mij vooral aanspreekt bij Buitenmeesters, is het feit dat de onderneming zich inzet voor een positieve verandering in de wereld. Bij Buitenmeesters staat natuurinclusiviteit centraal in ieder project. Hier draait het om het vergroenen van onze planeet en het leveren van een ecologische bijdrage. Dit motiveert mij om mijn kennis en vaardigheden op het gebied van marketing en communicatie in te zetten bij Buitenmeesters.”

Meer weten?

Neem contact op met Guus g.kolkman@buitenmeesters.nl of Jelle j.terbraak@buitenmeesters.nl of neem contact op via het formulier.

Guus Kolkman is telefonisch te bereiken via mobiel 06 19306755. Jelle ter Braak is telefonisch te bereiken via mobiel 06 20853881.