Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit, we hebben het er steeds vaker over, maar wat betekent het precies en waarom is het zo belangrijk?

Biodiversiteit betekent eigenlijk alle variaties van het leven op aarde. Denk aan alle verschillende planten en dieren maar ook micro-organismen en schimmels in de bodem. Deze werken met elkaar samen en vormen ecosystemen. Valt er een schakel weg? Dan kan dat grote invloed hebben op het voortbestaan van de andere soorten binnen het ecosysteem.

De verschillende ecosystemen samen vormen de basis voor onze natuurlijke omgeving. Zoals bijvoorbeeld de bossen, oceanen en het natuurgebied waar je op een vrije dag wandelt maar ook in de bermen langs de weg of in je eigen achtertuin.

Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Biodiversiteit is van groot belang voor een gezonde en goed functionerende planeet, niet alleen voor wilde dieren maar ook voor ons als mens. Denk bijvoorbeeld aan de regenwouden die ons voor een groot deel voorzien van onze zuurstof, of bepaalde kruiden en planten die ons voorzien van medicijnen en de insecten die zorgen voor bestuiving en productie van ons voedsel mogelijk maakt. We zouden niet zonder kunnen toch?

Door biodiversiteit te beschermen, zorgen we niet alleen voor de natuur van nu maar voor een gezonde leefomgeving voor nu en in de komende generaties in de toekomst. Erg belangrijk dus!

Wat bedreigd de biodiversiteit?

Het is vaak in het nieuws, het gaat slecht met de biodiversiteit, maar waardoor komt dit eigenlijk?

Diverse factoren bedreigen de biodiversiteit. Zo verdwijnen leefomgevingen door bijvoorbeeld schaalvergroting en intensivering van de landbouw en toename van bebouwd gebied in combinatie met verstening van oppervlaktes. Ook vervuiling door chemicaliën, zwerfafval en andere schadelijke stoffen tasten gebieden aan. Daarnaast hebben veranderingen van het klimaat, zoals langdurige droogte, hitte of extreme regen grote invloed op het leefklimaat van vele soorten planten en dieren.

Deze veranderingen dwingt veel soorten om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden of om te migreren naar een ander gebied. Als veranderingen te snel optreden krijgen soorten hier niet de kans voor of als er geen geschikte andere gebieden in de buurt zijn dreigen soorten te verdwijnen.

Verdwijning van soorten in een gebied kan leiden tot het niet langer vervullen van bepaalde taken binnen een ecosysteem en zorgt voor de achteruitgang van nog meer soorten wat leidt tot het afnemen of zelfs uitsterven van planten en dieren.

Wat doet Buitenmeesters voor de biodiversiteit?

Het bevorderen van de biodiversiteit staat centraal bij al onze projecten. Zo treffen we maatregelen voor bepaalde beschermde diersoorten, versterken we de leesbaarheid van ons cultuurhistorische landschap, transformeren we levenloze grijze schoolpleinen om tot educatieve natuurinclusieve speelomgevingen en leggen we compleet nieuwe leefgebieden aan. Hiermee maken we de natuurlijke leefomgeving, voor zowel mens als dier mooier en beter en dat is onze missie!

Check het bij onze projecten of werk in uitvoering. 

Meer weten?

Neem contact met ons op!
info@buitenmeesters.nl