Fauna beschermende maatregelen

PROJECT

Fauna beschermende maatregelen

Opdrachtgever

Diverse gemeenten, woningstichtingen en bouwaannemers

Doelsoort

Vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Locatie

Diverse locaties in Nederland

Looptijd

Afhankelijk van de uit te voeren bouwwerkzaamheden

Fauna

Fauna beschermende maatregelen

Woningbouwcorporaties, gemeentes, ontwikkelaars maar ook particulieren. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: het verduurzamen van woningen. Het verlagen van de energiekosten, het verhogen van het comfort en de missie om de klimaatdoelstellingen te bereiken zorgen ervoor dat veel gebouwen geïsoleerd worden. Goede zaak!

Spouwmuren, boeidelen, schoorstenen en ruimtes onder de dakpannen zijn belangrijke leefgebieden voor vele soorten wilde dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit zijn beschermde diersoorten volgens de Omgevingswet. Het isoleren kan leiden tot verstoring van de dieren, het verdwijnen van hun habitat en het bedreigen van het voortbestaan van soorten. Dit heeft directe gevolgen voor het behoud van biodiversiteit en het in stand houden van gezonde ecosystemen.

Bescherming van soorten

Het is van essentieel belang om deze nuttige soorten te beschermen. Waarom? Vogels zorgen voor de verspreiding van zaden en het bestuiven van planten. Vleermuizen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van muggenpopulaties. Niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor een prettige leefomgeving van de mens!

Om negatieve gevolgen voor de natuur in kaart te brengen wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit richt zich op het identificeren van de aanwezige soorten, de populaties, het vaststellen van hun leefgebied en het beoordelen van de impact van de ingreep op deze soorten. Vervolgens wordt er gericht advies uitgebracht voor het beschermen van de dieren en het behoud van de leefgebieden.

Verduurzaming en natuurbehoud in evenwicht

Buitenmeesters zorgt ervoor dat verduurzaming mogelijk blijft conform de richtlijnen van de Omgevingswet. Wij voeren de faunabeschermende maatregelen uit, zorgen voor het natuurvrij maken en treffen mitigerende maatregelen volgens het ecologisch werkprotocol dat door de ecologen is opgesteld.

Deze aanpak zorgt voor evenwicht tussen duurzaamheidsmaatregelen en natuurbehoud.

Voorkomen is beter dan genezen

In het geval van dakisolatie is het belangrijk om actie te ondernemen voordat het broedseizoen begint. Zo brengt Buitenmeesters o.a. weringsborstels aan in dakgoten, zodat bijvoorbeeld huismussen geen toegang meer hebben tot ruimte onder de dakpannen. Ook dichten we kieren met schuimrubber zodat vleermuizen tijdelijk niet in de spouwmuur kunnen gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat dieren die op dat moment wel aanwezig zijn de spouwmuur kunnen verlaten, worden er flapjes geplaatst. Met deze flapjes voorkomen we ook dat de dieren weer opnieuw in de spouwmuur gaan zitten.

Alternatieve nestplaatsen

Om een alternatieve nestplaats te bieden, hangen we tijdelijke nestkasten op bij naastgelegen woningen. Deze faunakasten bieden huismussen en gierzwaluwen een onderkomen tijdens sloop of verbouwing van andere woningen. Dit noemen we mitigatie. Deze kasten worden vaak een jaar en minimaal 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden opgehangen. Zo kunnen de vogels wennen aan de nieuwe verblijfplaatsen. Na de sloop en/of nieuwbouw kunnen de kasten eventueel blijven hangen om de populatie vogels te versterken.

Paal en boomkasten

Op locaties waar een opdrachtgever geen eigendommen heeft om faunakasten op te hangen, plaatsen we zogeheten paalkasten voor bijvoorbeeld vleermuizen en huismussen. Deze paalkasten zijn bewezen effectief en geven de opdrachtgever ruimte om tijdelijke mitigatie toe te passen. Behalve nestkasten aan gebouwen en paalkasten hangen we ook kasten op aan bomen voor bijvoorbeeld spreeuwen.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55