Nu in uitvoering: Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen

PROJECT

Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen

Opdrachtgever

Van Wijnen Eibergen

Doelsoort

Vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Locatie

Enschede

Looptijd

2023-2024

Faunabescherming

Natuurvrij maken gebouwen en mitigerende maatregelen

In Enschede worden ruim 134 woningen van woningcorporatie Domijn verduurzaamd door Van Wijnen Eibergen. Hierbij worden o.a. daken en spouwmuren geïsoleerd. Afgelopen jaren heeft Eelerwoude in deze wijk het ecologisch onderzoek gedaan waaruit bleek dat veel woningen als vaste verblijfplaats worden gebruikt door diverse soorten vleermuizen en vogels.

Als vaste partner van Van Wijnen Eibergen verzorgt Buitenmeesters de faunabeschermende maatregelen. In samenwerking met de begeleidend ecoloog wordt er een uitvoeringsplan opgesteld dat afgestemd wordt op de uitvoeringsperiode van de bouwaannemer. Buitenmeesters verzorgt het natuurvrij maken van de woningen en het treffen van mitigerende maatregelen in deze periode. Zo wordt de doorgang naar de spouwmuur dichtgezet met vulschuim zodat vleermuizen daar tijdelijk niet in kunnen, hierdoor kan het isoleren gewoon uitgevoerd worden. Mochten er toch nog enkele vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn kunnen deze de woning veilig verlaten door de exclusion flaps, vleermuizen kunnen hierdoor wel de woning verlaten maar er later niet meer in. En waar de vleermuis dan heen kan? Naar de tijdelijke nestkasten die binnen een straal van 200 meter zijn geplaatst.

Zodra het isoleren is afgerond wordt het vulschuim verwijderd en kan de vleermuis gewoon terug naar de spouwmuur, hier is ruimte vrijgehouden. Daar waar geen ruimte gespaard gebleven kon worden in de spouwmuur worden permanente kasten in de gevel gemetseld.

Wij zorgen ervoor dat de verduurzamingsmaatregelen gewoon uitgevoerd kunnen worden zonder dat de aanwezige soorten hier te veel verstoord worden.

Ook op zoek naar een partner voor faunabescherming tijdens renovaties? Neem vrijblijvend contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden!

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55