Nu in uitvoering: Landschappelijke Inpassing Zonnepark Munsterjansdijk

PROJECT

Landschappelijke Inpassing Zonnepark Munsterjansdijk

Opdrachtgever

Novar & IB Vogt

Doel

Geelgors, kneu, torenvalk, ringmus, winterkoninkje, heggemus en egel

Locatie

Rietmolen

Gestart

Juni 2023

RIETMOLEN

Landschappelijke inpassing zonnepark

Aanleiding ecologisch zonnepark

In een wereld waar duurzaamheid steeds meer centraal komt te staan, speelt zonne-energie nog altijd een zeer belangrijke rol.

Het realiseren van een zonnepark is soms een uitdaging, vooral wanneer het niet past binnen het bestemmingsplan. Naast de energieopwekking is de intentie er ook op gericht het behoud van de natuur en het in stand houden van het landschap. Het behoudt van dit natuurlijke landschap heeft niet alleen waarde voor het milieu, maar ook voor de omwonenden. In het buitengebied van de gemeente Berkelland werkt Buitenmeesters daarom momenteel aan de landschappelijke inpassing van een zonnepark in samenwerking met zonnepark-ontwikkelaar Novar.

Waar zijn we nu?

Fase 1 Civieltechnische voorbereiding

In de eerste fase van het project hebben we diverse civieltechnische voorbereidingen getroffen. Hierbij werden de toegankelijkheden van de wegen op en rondom de projectlocatie geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de benodigde machines en het benodigde materiaal probleemloos toegang krijgen tot de projectlocatie. Zo zijn er duikers en bouwwegen aangelegd en hebben we ondersteuning bij het plaatsen van trafostations. Deze Logistieke stromen spelen een belangrijke integrale rol in het vloeiend en succesvol aanleggen van het zonnepark.

Fase 2 Grondwerk: natuur technische grondwerkzaamheden

Door het voormalige agrarische gebruik van het gebied is de bouwvoor vervuilt met meststoffen en mineralen. Daarnaast bevinden zich in de bodem vaak bestrijdingsmiddelen. Dit is niet gunstig voor het ontwikkelen van waardevolle natuur. Tijdens deze fase zijn er diverse natuurstroken gecreëerd door het uitgraven van verschillende delen van het terrein waarbij de bouwvoor van ongeveer 40 cm diep is afgegraven. Hierdoor is de ecologische potentie van de grond verbeterd. De schrale kruidenrijke vegetatie kan zich ontwikkelen tot een heischraal grasland mits een goed beheer wordt toegepast.

De stroken zijn op natuur technische wijze ontgraven, dat wil zeggen: ontgraven waarbij microreliëf aan het oppervlak ontstaat. De bodem bestaat dan uit een divers pallet met verschil in hoogte, zonlicht, schaduw, vochtigheid en vruchtbaarheid. Op deze manier ontstaat een geschikte situatie voor veel verschillende typen vegetaties bij elkaar en dit zorgt voor een diversiteit aan planten en dieren in het gebied.

Fase 3: Beplantingen

Zodra deze werkzaamheden zijn gestart worden ze hier vertoond.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Jelle ter Braak
Telefoon: 06 20 85 38 81