Nu in uitvoering: Aanplant van struweelhagen op Landgoed Twickel

PROJECT

Aanplanten struweelhagen ‘Landgoed Twickel’

Opdrachtgever

Stichting Twickel

Doel

Landschappelijke kwaliteit verbeteren

Locatie

Diverse percelen Landgoed Twickel

Gestart

Maart 2024

Landgoed Twickel

Aanplant ruim 3,8 kilometer struweelhaag op Landgoed Twickel

In Twente, dichtbij Delden, ligt Landgoed Twickel uitgestrekt over zo’n 3500 hectare. Dit historische landgoed, met een eeuwenoud kasteel, boerderijen en coulisselandschap is één van de bekendste particuliere landgoederen in Nederland. Buitenmeesters heeft de opdracht gekregen om bijna 4 km struweelhagen aan te planten verspreid over diverse locaties. Door de aanplant van deze struweelhaag wordt het kleinschalige coulisselandschap weer hersteld en wordt de biodiversiteit versterkt!

Eerst wordt de grond losgemaakt en wordt er een wintervoedselakker mengsel ingezaaid, een mooie toevoeging voor de biodiversiteit onder de struweelhagen. Vervolgens worden diverse soorten bosplantsoen in dubbele rijen machinaal ingeplant. Deze planten ontwikkelen zich tot struweelhagen van in totaal maar liefst 3833 meter lang.

Op zaterdag 2 maart wordt tijdens de publieksactie nog een deel samen met de ‘Vrienden van Twickel’ ingeplant. Een prachtig initiatief waar wij graag ons steentje aan bijdragen!

Benieuwd naar de uitwerking van dit project? Binnenkort meer!