Retentievoorziening Eibergen

PROJECT

Retentievoorziening

Opdrachtgever

Gemeente Berkelland

Doel

Waterberging

Locatie

Beltrumseweg en Olden Eibergsedijk, Eibergen

Looptijd

December 2022

Waterberging

Retentievoorziening Eibergen

Buitenmeesters heeft in Eibergen een retentievoorziening gerealiseerd in opdracht van de gemeente Berkelland. De gemeente heeft in samenwerking met landschapsontwerper Mark ter Hofte een ontwerp opgesteld welke Buitenmeesters tot uitvoering heeft gebracht. De locatie van de retentievoorziening bevindt zich op de hoek van de Beltrumseweg en Olden Eibergsedijk.

Doel

Het doel van deze retentie is om hemelwater uit dit gebied en de aangrenzende wijk op een natuurlijke wijze te bergen. Het water hoeft niet via riolering afgevoerd te worden maar kan in de bodem infiltreren. Hierdoor wordt een klimaatadaptieve oplossing geboden voor het beheer van hemelwater en wordt het grondwater ook nog eens aangevuld. Bij de inrichting van deze retentie heeft Buitenmeesters actief meegedacht in meerwaarde voor de natuur en worden kansen benut om dit gebied tot een natuurrijke omgeving in te richten.

De bestaande sloot langs de Olden Eibergsedijk dient als overstort als de waterstand tijdens hevige buien in de retentie te hoog wordt. Zo houden omwonenden ook dan droge voeten.

Flora en Fauna

De nieuwe inrichting van deze retentie biedt meerwaarde voor de biodiversiteit van dit gebied. Buitenmeesters heeft gekeken naar welke koppelkansen er lagen om de natuurwaarden in het gebied te verhogen. De grond wordt op natuurtechnische wijze ontgraven waardoor microreliëf aan het oppervlakte ontstaat. Hiermee worden kleine variaties in hoogte gecreëerd, zijn er kleine verschillen in rijke en armere grond en wat nattere en drogere plekken. Hierdoor is de situatie geschikt voor veel verschillende kruiden waar weer veel verschillende insecten en dieren op af komen.

Ontwikkelingen

Voor de meeste natuurbouwprojecten geldt: op het moment dat je het project afrondt, is het resultaat nog minimaal. Het lijkt misschien nog kaal, maar weldra groeien er weer tal van wilde bloemen en kruiden! Al met al een mooie ontwikkeling voor dit gebied in Eibergen waar wij graag aan hebben meegewerkt.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Jelle ter Braak
Telefoon: 06 20 85 38 81