Bescherming wilde fauna 

PROJECT

Bescherming wilde fauna bij sanering

Opdrachtgever

Gemeente Doetinchem

Doelsoort

Buizerds, eekhoorns, marters, amfibieën

Locatie

Doetinchem

Looptijd

Zomer 2023

Fauna

Bescherming wilde fauna bij sanering in Doetinchem

In samenwerking met Faunus Nature Creations hebben we maatregelen genomen ter bescherming van de fauna in een vervuild gebied in opdracht van de gemeente Doetinchem. Het doel van deze maatregelen is het beschermen van o.a. buizerds, eekhoorns, marters en tal van amfibieën.

Vanwege hoge concentraties PFAS in de bodem van het gebied moet een grondige sanering uitgevoerd worden aan de Voltastraat in Doetinchem. Hierbij worden bepaalde delen van het bos verwijderd. Om de fauna in dit gebied te beschermen treft Buitenmeesters de juiste maatregelen.

Plaatsen amfibieënschermen

Ter bescherming van de kamsalamander, alpenwatersalamander en heikikker zijn amfibieënschermen geplaats zodat ze niet meer in het vervuilde gebied terecht kunnen komen. De schermen zijn 10 cm onder het maaiveld geplaatst en 50 cm boven het maaiveld. En de amfibieën die nog in het gebied zijn? Die kunnen door een verhoging aan de binnenzijde van de schermen het gebied verlaten.

Compenserende maatregelen

Naast beschermende maatregelen zijn er ook compenserende maatregelen getroffen om het gebied naast de sanering aantrekkelijker te maken. Omdat een deel van het bestaande leefgebied verdwijnt door de sanering is het van belang deze te compenseren in naastgelegen gebied zodat de dieren hier hun toevluchtsoord vinden. Zo zijn er o.a. fijne takkenrillen geplaats voor kleine zoogdieren als de bosmuis en amfibieën maar ook grove takkenrillen voor de steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn.

Verblijf

In de takkenhopen en bomen zijn daarnaast nestkasten geplaatst voor de marterachtigen, verblijven voor eekhoorns en nestmanden voor vogels als de buizerd en ransuil. De locaties zijn gekozen met goede aanvlieg mogelijkheden voor de vogels en juist beschutte plekken voor de eekhoorns. Bij het bevestigen van deze voorzieningen gebruiken we spanbanden zodat er geen schroeven in de bomen worden aangebracht, wel zo vriendelijk voor de bomen!

Dankzij deze maatregelen kan de gemeente de sanering uitvoeren en het gebied weer schoon en leefbaar maken zonder dat de aanwezige natuur helemaal verloren gaat.

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55