Groen schoolplein Zonnewijzer

PROJECT

Natuurlijk schoolplein

Opdrachtgever

Kindcentrum De Zonnewijzer

Doel

Verrijken natuurlijke speelomgeving

Locatie

Diepenveen

Looptijd

April & mei 2022

Natuurlijk schoolplein

Groen schoolplein Zonnewijzer

Kindcentrum De Zonnewijzer benaderde ons met een interessante ambitie: het creëren van een natuurlijk speelplaats. Een project waar onze Buitenmeesters graag hun mouwen voor opstropen!

Belang van een groen schoolplein

Een natuurlijke speelomgeving voor kinderen zorgt voor een gezonde en duurzame leeromgeving. Op groene schoolpleinen ervaren kinderen minder stress. Bovendien stimuleert het de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen en biedt het educatieve kansen, waardoor ze meer bewust worden van de waarde van de natuur. Dit heeft ook positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kortom, genoeg redenen waarom Kindcentrum De Zonnewijzer de ambitie heeft omarmd om een groen schoolplein te creëren. Daarnaast is het integreren van groene elementen in een stedelijke omgeving een effectieve manier om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.

Planuitwerking

De gemeente Deventer stelde een stuk grond ter beschikking aan de school om hun ambitie te verwezenlijken. Buitenmeesters heeft vervolgens het traject van planuitwerking tot aanleg en beheer verzorgd.

Het ontwerp voor het groene schoolplein is tot stand gekomen dankzij landschapsarchitect Jantine Schinkelshoek. Wij hebben haar prachtige ontwerp door vertaald naar een technisch uitvoerbaar plan. We willen niet alleen iets moois maken, maar ook iets dat goed is voor de natuur en waar kinderen veel van kunnen leren!

Aanleggen

Nadat het ontwerp definitief is gemaakt zijn we gestart met het realiseren van de basis, de grondwerkzaamheden. Hierbij hebben we de nodige grond afgegraven, voorzien van compost en als teelaarde weer verwerkt in de beplantingsstroken.

Nadat de basis gereed was konden we overgaan met het realiseren van de nieuwe inrichting. Er is halfverharding van Achterhoeks Padvast toegepast. Deze halfverharding geeft een natuurlijke uitstraling, is makkelijk te verwerken en heeft daarnaast als voordeel dat deze waterdoorlatend is. Hierdoor blijft het hemelwater in de bodem van het gebied en zijn we lekker duurzaam bezig!

Met snoeihout van de bestaande knotwilgen in het projectgebied zijn avontuurlijke wilgentippi’s gemaakt en is nog een wilgeniglo gebouwd.

 

Aanplanten

Voor het ontwikkelen van het schoolplein zijn veel inheemse bomen en heesters aangeplant zoals kornoelje, lijsterbes, hulst, liguster en vlierbes die over enkele jaren een besloten geheel geven. Door het gebruik van inheems plantmateriaal en de diversiteit in overige bloeiende soorten is deze plek ook zeer geschikt voor diverse soorten dieren. Voor de beleving van natuur zijn diverse bessenstruiken aangeplant met eetbare vruchten, een mooie aanvulling op het sortiment met educatieve doeleinden.

Beheren

Om het schoolplein te laten slagen zoals het bedoeld is, is goed beheer nodig. In de beginjaren krijgt de beplanting water in tijden van droogte. Op de halfverharding en bij de lage siergrassen en heesters worden ongewenste kruiden een aantal keer per jaar verwijderd zodat dit een verzorgd beeld blijft geven. In het struweel krijgen kruiden daarentegen juist wel de kans om te groeien en te bloeien, dit voorkomt kaalslag onder de bomen en heesters, houdt beter vocht vast en is ook nog eens interessant voor tal van insecten, amfibieën en vogels!

Uiteraard wordt de speelplaats vrijgehouden van takken die in de weg kunnen hangen en zal het struweel af en toe gedund worden om soorten te behouden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens vanuit de buurt om geen kaalslag te laten plaatsvinden.

 

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55