Werkveldoriëntatie studenten hogeschool Van Hall Larenstein

Werkveldoriëntatie studenten Van Hall Larenstein

Tijdens de carrièredag op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp mochten Jelle en Guus een gastcollege gegeven voor studenten van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

In deze presentatie vertelden wij over ons bedrijf, wie we zijn en wat we doen maar voornamelijk over hoe we daartoe gekomen zijn. Hoe zag onze loopbaan eruit? Welke vooropleiding hebben wij gehad? Voor welke keuzes stonden wij tijdens de opleiding, wat vonden wij destijds belangrijk en hoe ervaren de huidige studenten de studierichtingkeuze? Hoe hebben wij ons destijds op het werkveld georiënteerd en weten de studenten al wat ze kunnen verwachten?

Aansluitend aan de presentatie was er een interactief moment met de studenten om samen te kijken naar welke keuzes zij kunnen nemen en wat onze ervaring is met het maken van deze keuzes. Guus en Jelle hebben zelf ook de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting gevolgd en zaten tot 2018 zelf nog in de schoolbanken. Zij weten hoe lastig de keuzemomenten waren en konden de studenten een goed beeld geven van het mogelijke werkveld van ons prachtige vakgebied. We hopen de studenten geholpen te hebben om tot een goede keuze te komen.

Daarnaast was het een leuk weerzien met oud-docenten!

Vragen over presentaties en voorlichtingen?

Neem contact met ons op!

info@buitenmeesters.nl