Nationale Zaaidag! – 22 april

Zaai je met ons mee?

22 April is het Nationale zaaidag! Een goed moment om aandacht te besteden aan het zaaien van inheemse kruiden. Deze zijn namelijk erg belangrijk voor bijen, vlinders en nog veel meer insecten.

Insectenpopulaties

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in het Nederlandse landschap en grondgebruik. Deze veranderingen hebben negatieve invloed gehad op onze insectenpopulaties en dat betekent dat de ecologische basis aan het wankelen is gebracht. Insecten zijn een belangrijke schakel in allerlei voedselketens. Ze ruimen de natuur op, ze zijn essentieel voor het bestuiven van groene- en fruitgewassen en vormen voedsel voor vele andere dieren zoals vogels en kleine zoogdieren.

Kruidenrijke graslanden en akkerranden

Kruidenrijke graslanden en akkerranden zijn een belangrijk leefgebied voor insecten, hier vinden ze voedsel, beschutting en leggen vlinders bijvoorbeeld hun eitjes.

Het realiseren van kwalitatieve kruidenrijke graslanden en akkerranden is van meerdere factoren afhankelijk, zo speelt de inrichting een belangrijke rol: met welke bodem heb je te maken en welke grondbewerking wordt toegepast of juist niet? Zijn er voldoende kansen met de bestaande zaadbank in de bodem of is het beter om soorten te (her)introduceren door mengsels in te zaaien?

Beheer

Daarnaast is het beheer een belangrijke factor: wanneer kun je het beste maaien? Hoe vaak en hoeveel tegelijk? Is dit elk jaar hetzelfde of pas je het beheer aan op de ontwikkeling die plaatsvindt?

Buitenmeesters heeft de afgelopen jaren een leuke bijdrage mogen leveren aan het realiseren en beheren van kruidenrijke graslanden en akkerranden en denkt ook graag met u mee.

Kunnen we iets voor u betekenen? We horen het graag!

Meer weten?

Neem contact met ons op!
info@buitenmeesters.nl